Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler

Publisert 23-02-2017

 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ENGERSAND FELT 6 - FJORDSVINGEN 3
Formålet med reglene er å fremme trivsel og velferd for alle i sameiet. Reglene tar sikte på å påpeke vesentlige ordensregler som påvirker trivselen for en eller flere beboere. Ordensreglene kommer i tillegg til de bestemmelser som fremgår av eierseksjonsloven og vedtektene for sameiet.
Styret har fullmakt til å påse at aktuelle lover, vedtekter og husordensregler overholdes.
 
 

 1. INNENDØRS FELLESAREAL
 1. Ganger skal være ryddige. Gjenstander og bilder må ikke plasseres/henges i ganger uten godkjenning av styret. Styrets godkjenning forutsetter at øvrige beboere i den aktuelle gang ikke klager etter forutgående varsling. 
 2. Dyrehold med lovlige kjæledyr er tillatt.  Ekskrementer må alltid tas opp.   NB: Det er båndtvang i boligstrøk i Lier Kommune..  Styret kan nekte dyrehold dersom dyreholdet er til vesentlig sjenanse for andre beboere 
 3. Ro og orden. Husk vi er mange beboere. Si i fra til naboene når du skal ha fest. Styret kan fastsette tid for ro dersom det fremkommer manglende respekt for dette behov. 
 1. TERRASSER
 1. Terrassene bør holdes ryddige.  Tørking av klær på terrassene bør unngås lørdager og helgedager. 
 2. Sluk på terrassene holdes rene. Rengjøres etter behov.  Minst tre ganger årlig. Dette for å unngå vannskader som følge av vanninntrengning av overvann. 
 3. Blomsterkasser / ampler må henges på innsiden av gelender. 
 4. Bruk av gassgrill og elektrisk grill er tillatt. ( kullgrill er forbudt) 
 5. Mating av fugler /oppsetting av fuglebrett på terrassene er ikke tillatt. 
 6. Ved rengjøring/snømåking av terrasse må det tas tilbørlig hensyn til naboer og andre berørte parter. 
 1.  FELLESAREAL UTE
 1. Bilvask tillates inntil videre, men kun på den nederste gjesteparkeringen.  Understells trykkspyling er ikke tillatt som følge av mulig oljeforurensning. NB: Bruk av løsemidler er forbudt! Gjesteparkeringen er fellesareal for hele Engersand Nord. Strengere regler kan bli innført. 
 2. Søppelrommet må holdes rent og ryddig. For at containere skal romme nødvendig avfall må beboerne være nøye med kildesorteringen samt å brette sammen kartonger m.m. Større gjenstander må den enkelte bruker selv frakte til gjenvinningsstasjonen i kommunen. 
   
   
   
 1. BODAREAL OG KULVERT.
 1. Strømkontakt i bod. De som installerer stikkontakt i bod får et tillegg i husleien på pt. kr. 50.- pr. mnd. Det samme gjelder annen jevnlig bruk av fellesstrøm. 
 2.  Det er tillatt å snu bod dørene slik at de slår utover, det forutsettes at det listes pent rundt. 
 3. Sykkelparkering, på anvist sted i kulverten. 
 4. Det forventes at kulvert og bod ganger holdes rent og ryddig. Hensettelse av gjenstander er forbudt i kulvert og bod ganger. Kfr dog pkt 4c. 
 1. DUGNADSARBEID
 1. Frivillige gjøremål.  For å unngå flere utgifter og høyere husleie har styret, inntil videre, valgt følgende gjøremål som dugnadsarbeide:
 •  Vask av vinduer på fellesområder
 • Rengjøring av tunell, bodareal, støvsuging og vask av heisterskel
 • Vanning og stell av blomsterkasser
 • Utskifting av lyspærer i trappeoppgang, etc. 
  Når: Styret innkaller til vår og høstdugnad, de som ikke deltar på dugnadene betaler kr.250,- pr dugnad de ikke deltar på.
   
 1. GENERELLT
 1. Styret henstiller alle beboere til å være litt ”vaktmestere, ” plukke opp avfall, ta en ekstra tørk i gang og trapper ved behov. 
 2. Markiser og utvendige persienner skal være ensartede for sameiet, og leverandørene av solskjerming kjenner til de godkjente fargekodene. 
 3. Alle endringer på terrasse/fasade, som fastmontert vindskjerming, utskifting av utelamper etc. må søkes styret. Det vil senere bli utarbeidet felles regler for Engersand Nord, sameie felt 1 -9 gjeldende fasadeendringer. 
 4. Beboere må kun bruke eksisterende låsesystem til leilighetene, nøkkel og eventuell ny låsesylinder bestilles via styret. 
 5. Alle saker som skal behandles av styret må sendes skriftlig via mail/brev og være begrunnet. 
 6. Endring av husordensreglene kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. 
   
   
   
   
   
   
 1. DØRLÅSDet er ikke tillatt å skifte lås i inngangsdør eller terrassedør i leilighetene.
  Ny sylinder/nøkler bestilles av styret
 2. MISLIGHOLD AV REGLENE
 1. Ved overtredelse av husordensreglene er det sameievedtektenes §18 og §19 som får anvendelse. 
 2. For øvrig vises til eierseksjonsloven og sameiets vedtekter. 
 1. IKRAFTTREDELSE
 1. Disse husordensregler trer i kraft straks de er godkjente av årsmøtet/generalforsamlingen.

Husordensregler

Publisert 23-02-2017

 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ENGERSAND FELT 6 - FJORDSVINGEN 3
Formålet med reglene er å fremme trivsel og velferd for alle i sameiet. Reglene tar sikte på å påpeke vesentlige ordensregler som påvirker trivselen for en eller flere beboere. Ordensreglene kommer i tillegg til de bestemmelser som fremgår av eierseksjonsloven og vedtektene for sameiet.
Styret har fullmakt til å påse at aktuelle lover, vedtekter og husordensregler overholdes.
 
 

 1. INNENDØRS FELLESAREAL
 1. Ganger skal være ryddige. Gjenstander og bilder må ikke plasseres/henges i ganger uten godkjenning av styret. Styrets godkjenning forutsetter at øvrige beboere i den aktuelle gang ikke klager etter forutgående varsling. 
 2. Dyrehold med lovlige kjæledyr er tillatt.  Ekskrementer må alltid tas opp.   NB: Det er båndtvang i boligstrøk i Lier Kommune..  Styret kan nekte dyrehold dersom dyreholdet er til vesentlig sjenanse for andre beboere 
 3. Ro og orden. Husk vi er mange beboere. Si i fra til naboene når du skal ha fest. Styret kan fastsette tid for ro dersom det fremkommer manglende respekt for dette behov. 
 1. TERRASSER
 1. Terrassene bør holdes ryddige.  Tørking av klær på terrassene bør unngås lørdager og helgedager. 
 2. Sluk på terrassene holdes rene. Rengjøres etter behov.  Minst tre ganger årlig. Dette for å unngå vannskader som følge av vanninntrengning av overvann. 
 3. Blomsterkasser / ampler må henges på innsiden av gelender. 
 4. Bruk av gassgrill og elektrisk grill er tillatt. ( kullgrill er forbudt) 
 5. Mating av fugler /oppsetting av fuglebrett på terrassene er ikke tillatt. 
 6. Ved rengjøring/snømåking av terrasse må det tas tilbørlig hensyn til naboer og andre berørte parter. 
 1.  FELLESAREAL UTE
 1. Bilvask tillates inntil videre, men kun på den nederste gjesteparkeringen.  Understells trykkspyling er ikke tillatt som følge av mulig oljeforurensning. NB: Bruk av løsemidler er forbudt! Gjesteparkeringen er fellesareal for hele Engersand Nord. Strengere regler kan bli innført. 
 2. Søppelrommet må holdes rent og ryddig. For at containere skal romme nødvendig avfall må beboerne være nøye med kildesorteringen samt å brette sammen kartonger m.m. Større gjenstander må den enkelte bruker selv frakte til gjenvinningsstasjonen i kommunen. 
   
   
   
 1. BODAREAL OG KULVERT.
 1. Strømkontakt i bod. De som installerer stikkontakt i bod får et tillegg i husleien på pt. kr. 50.- pr. mnd. Det samme gjelder annen jevnlig bruk av fellesstrøm. 
 2.  Det er tillatt å snu bod dørene slik at de slår utover, det forutsettes at det listes pent rundt. 
 3. Sykkelparkering, på anvist sted i kulverten. 
 4. Det forventes at kulvert og bod ganger holdes rent og ryddig. Hensettelse av gjenstander er forbudt i kulvert og bod ganger. Kfr dog pkt 4c. 
 1. DUGNADSARBEID
 1. Frivillige gjøremål.  For å unngå flere utgifter og høyere husleie har styret, inntil videre, valgt følgende gjøremål som dugnadsarbeide:
 •  Vask av vinduer på fellesområder
 • Rengjøring av tunell, bodareal, støvsuging og vask av heisterskel
 • Vanning og stell av blomsterkasser
 • Utskifting av lyspærer i trappeoppgang, etc. 
  Når: Styret innkaller til vår og høstdugnad, de som ikke deltar på dugnadene betaler kr.250,- pr dugnad de ikke deltar på.
   
 1. GENERELLT
 1. Styret henstiller alle beboere til å være litt ”vaktmestere, ” plukke opp avfall, ta en ekstra tørk i gang og trapper ved behov. 
 2. Markiser og utvendige persienner skal være ensartede for sameiet, og leverandørene av solskjerming kjenner til de godkjente fargekodene. 
 3. Alle endringer på terrasse/fasade, som fastmontert vindskjerming, utskifting av utelamper etc. må søkes styret. Det vil senere bli utarbeidet felles regler for Engersand Nord, sameie felt 1 -9 gjeldende fasadeendringer. 
 4. Beboere må kun bruke eksisterende låsesystem til leilighetene, nøkkel og eventuell ny låsesylinder bestilles via styret. 
 5. Alle saker som skal behandles av styret må sendes skriftlig via mail/brev og være begrunnet. 
 6. Endring av husordensreglene kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. 
   
   
   
   
   
   
 1. DØRLÅSDet er ikke tillatt å skifte lås i inngangsdør eller terrassedør i leilighetene.
  Ny sylinder/nøkler bestilles av styret
 2. MISLIGHOLD AV REGLENE
 1. Ved overtredelse av husordensreglene er det sameievedtektenes §18 og §19 som får anvendelse. 
 2. For øvrig vises til eierseksjonsloven og sameiets vedtekter. 
 1. IKRAFTTREDELSE
 1. Disse husordensregler trer i kraft straks de er godkjente av årsmøtet/generalforsamlingen.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi